Trans 101: พื้นฐานของเพื่อนทรานส์

| |

วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีคือวัน Transgender Day of Visibility เป็นวันที่พวกเราจะได้แสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับคนข้ามเพศ รวมทั้งเพิ่มความตระหนักและยืนหยัดเพื่อคนกลุ่มนี้ ในฐานะเพื่อนในกลุ่ม LGBTQIAN+ และในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งให้มีพื้นที่และไม่ถูกละเลยจากสังคม วันนี้เรามาทำความรู้จักคนข้ามเพศให้มากขึ้น ผ่านบทความนี้กัน

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเพศ

โดยปกติ เมื่อเราพูดถึงคำว่า “เพศ” ความคิด (อัตโนมัติ) ของคนส่วนใหญ่มักนึกถึงเพศหญิงและเพศชาย คำตอบเหล่านี้อาจไม่เกินความคาดหมาย เพราะเราถูกปลูกฝังมาเป็นเวลานานทั้งทางสังคม รวมถึงในบทเรียนเชิงวิชาการว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชก็แบ่งเป็นสองเพศทั้งนั้น ดังนั้น คำว่า “เพศ” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Sex” นั้นหมายถึงเพศที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิด  ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้เกิดจากการแบ่งโครงสร้างทางสรีระภาพของมนุษย์ (รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย) เราทราบกันดีว่าหลักๆ เราแบ่งเพศได้เป็นชายและหญิง แต่ว่าบนโลกนี้ก็มีคนบางกลุ่มเกิดมามีอวัยวะเพศที่กำกวม (Ambiguous Genitalia) เราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “Intersex” ซึ่งเพศที่กำกวมนี้อาจเป็นได้ทั้งอวัยวะเพศทั้งภายนอกและภายใน เช่น บางคนเกิดมามีรังไข่อยู่ภายใน แต่ลักษณะอวัยวะเพศภายนอกคล้ายเพศชาย (มีคลิตอริสที่ใหญ่) เป็นต้น

และนั่นคือความหมายของคำว่า “Sex” หรือ “เพศกำเนิด” ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ (Physical Construction) แต่ว่าเพศในบริบทสังคมปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสิ่งที่สามารถเกิดจากกระบวนการทางสังคม (Social Construction) ได้อีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่คำว่า “เพศสภาพ” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “Gender” หรือบางคนอาจเรียกว่า “อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)” ซึ่งหมายถึงเพศที่เกิดจากความรู้สึกภายใน ว่าตัวเรานั้นอยากที่จะเป็นเพศอะไร เช่น อยากเป็นผู้หญิง (Female) ผู้ชาย (Male) หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเลือกความเป็นหญิงหรือชายทางใดทางหนึ่ง อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับตนเอง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

บางครั้งเพศก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของของคนบางกลุ่ม เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นมักถูกคาดหวังให้มีความเป็นหญิงหรือความเป็นชาย ผ่านเพศกำเนิดของตนเอง เช่น ถ้าเป็นผู้ชายต้องใส่กางเกง ห้ามร้องไห้ หรือเล่นของเล่นที่เกี่ยวกับอาวุธ (เช่น ปืน และมีด) ส่วนผู้หญิงต้องอ่อนหวาน ชอบสีชมพู หรือทำงานบ้านเก่ง คำพูดเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คอยตีกรอบและกำหนดว่าตัวเราสมควร/ไม่สมควรที่จะทำอะไร ทั้งๆ ที่จริงแล้วกิจกรรมต่างๆ หรือไลฟ์ไตล์ในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องปัจเจก ทุกคนควรมีอิสระที่จะชอบหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรโดยที่ไม่ควรถูกจำกัดที่เพศ

บางคนอาจรู้สึกพึงพอใจกับเพศที่ได้รับมาตั้งแต่เกิด เช่น เพศกำเนิดเป็นเพศหญิง และรู้สึกพอใจที่ได้ตนเองเป็นเพศหญิง สบายใจกับการถูกเรียกด้วยสรรพนาม She/Her แต่สำหรับบางคนอาจพบว่าเพศที่ตนเองได้รับมาแต่กำเนิดไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง รู้สึกอึดอัดที่ถูกบังคับให้ใส่กระโปรง หรือเรียกด้วยสรรพนาม She/Her แม้ตนเองจะมีเพศกำเนิดเป็นเพศหญิง ซึ่งการที่คนคนหนึ่งจะรู้สึกเช่นนี้ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด และนั่นคือโลกของกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “คนข้ามเพศ (Transgender)”

trans lgbtqian australia lgbtq
Protest of the Religious Discrimination Bill by LGBTQI+ Activists in Sydney, Australia (Feb 12, 2022) Photo by Nikolas Gannon on Unsplash

ทำความรู้จักกับ Transgender

“คนข้ามเพศ” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Transgender” หรือ อาจเรียกสั้นๆ ว่า “ทรานส์ (Trans)” คือกลุ่มคนที่อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Sex) ยกตัวอย่างเช่น บุคคลหนึ่งมีเพศกำเนิดเป็นเพศชาย แต่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความเป็นเพศหญิง และรู้สึกสบายใจที่จะอธิบายตนเองว่าเป็นเพศหญิง หรือในบางคนรู้สึกว่าการเลือกที่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สำหรับตัวเอง อาจจะเหมาะสมกับคำว่า “นอนไบนารี่ (Non-Binary)” หมายถึงคนที่ไม่เข้ากรอบทั้งเพศหญิงหรือเพศชาย ก็ได้ ส่วนคนกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกับเพศกำเนิดจะเรียกว่า “Cisgender” ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ทางบวกที่เรียกกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนข้ามเพศ ใช้เรียกแทนตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์อื่นที่ไม่สุภาพ เช่น คนบางกลุ่มที่ไม่ใช่ทรานส์อาจเรียกตนเองว่าคนปกติ (Normal People) ซึ่งเป็นคำที่ไม่สุภาพและไม่เคารพกลุ่มคนข้ามเพศเป็นอย่างมาก

คนข้ามเพศจะมีวิธีแสดงออกในเพศสภาพของตนแตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง กระบวนการเหล่านั้นเราเรียกว่า “Transitioning” ซึ่งกระบวนการนี้แบ่งได้คร่าวๆ สองแบบ ได้แก่ “Social Transitiong” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน นั่นคือการที่คนคนหนึ่งจะปฏิบัติต่อสังคมและผู้อื่นอย่างไรในฐานะคนข้ามเพศ เช่น การบอกให้เพื่อนหรือครอบครัวทราบว่าตนเองเป็นทรานส์ (Coming Out) การใช้ห้องน้ำที่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน การเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือเปลี่ยนสรรพนามในการเรียกตนเอง เป็นต้น ส่วน “Physical Transitioning” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกให้เป็นไปตามสิ่งที่รู้สึกเหมาะสมและตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้า ทรงผม หรือการพบแพทย์เพื่อรับฮอร์โมน หรือผ่าตัด เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการ Transitioning ของคนข้ามเพศก็มีความแตกต่างกันไป คนข้ามเพศทุกคนไม่ได้อยากพบแพทย์เพื่อรับฮอร์โมน แล้วจบด้วยการผ่าตัดเสมอไป หรือการจะเป็นคนข้ามเพศได้ต้องผ่าตัดเท่านั้น ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลุ่มทรานส์ เพราะแต่ละบุคคลก็มีข้อจำกัด (ทั้งทางสังคม ครอบครัว และการเงิน) ในกระบวนการ Transitioning แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและความสบายใจ บางคนอาจเลือกที่จะผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการ Transitioning เลยก็ได้ ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณ ไม่ได้เป็นคนข้ามเพศ หรือ มีคุณค่าลดลงเลยแม้แต่น้อย กระบวนการนี้ล้วนขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งร่างกายและจิตใจ แต่สิ่งสำคัญคือ ขอเพียงแค่รู้ว่าตัวเราเองคือใคร สิ่งใดที่ใช่ และเหมาะสม เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนข้ามเพศมากขึ้น การเป็นทรานส์ ไม่ใช่ความผิดปกติ หรือเรื่องที่ผิดบาป แต่พวกเขาคือความหลากหลายที่สวยงามอย่างหนึ่งของธรรมชาติ คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีสิทธิเท่าเทียมกับซิสเจนเดอร์ และสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยที่ไม่ถูกล้อเลียนและทำร้ายร่างกาย พวกเราควรให้เกียรติและปฏิบัติกับคนข้ามเพศเช่นเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วไป นั่นคือการยอมรับในตัวตนของบุคคลนั้นและให้เกียรติกัน พยายามเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของ LGBTQIAN+ เรียกชื่อที่เขาต้องการที่จะให้เรียก และใช้สรรพนามให้ถูกต้อง และไม่นำเรื่องคนข้ามเพศมาล้อเลียน เพียงแค่นี้ทุกคนก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีของคนข้ามเพศได้แล้ว

นอกจากนี้แล้วยังสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOGIESC ได้ เพื่อทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ LGBTQIAN+ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทาง YouTube, Spotify และ Apple Podcasts ของ Sapphicity ได้เลย

เพจที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามเพศ

  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100064172494155
  • https://www.facebook.com/thaitga/
  • https://www.facebook.com/THATHAPPINESS/
  • https://www.glaad.org/transgender/transfaq

Source:

  • https://medlineplus.gov/ency/article/001669.htm
  • https://www.cdc.gov/lgbthealth/transgender.htm
  • https://www.glaad.org/transgender/transfaq
  • https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/sex-gender-identity/whats-intersex
  • https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/transgender/what-do-i-need-know-about-transitioning
Previous

Sapphicity EP.5 ทำไม ‘Love is Love’ ถึงไม่เพียงพอ

พอดแคสต์ Be Witches, Bitches EP.10: จุดเริ่มต้นของการล่าแม่มด

Next