Happy International Women’s Day 2023! สุขสันต์วันสตรีสากลในปี 2566

| |

ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน International Women’s Day หรือวันสตรีสากล วันที่ทั่วโลกจะเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จในด้านต่างๆ ของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งเพิ่มการตระหนักรู้ในด้านสิทธิของผู้หญิง และการเลือกปฏิบัติทางเพศอีกด้วย และในปีนี้วันสตรีสากลก็มาในธีม #EmbraceEquity หรือ การโอบรับความเสมอภาค

ก่อนที่เข้าสู่ธีมของวันผู้หญิงสากลปีนี้ เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสองคำ นั่นคือ ความเท่าเทียม และ ความเสมอภาค ซึ่งดูเผินๆ ความหมายอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ และบางคนอาจนำสองคำนี้ไปใช้แทนกัน แต่ถ้าศึกษาดีๆ คำสองคำนี้ กลับมีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง

  • ความเท่าเทียม (Equality) หมายถึง การที่คนในสังคมได้รับการจัดสรรทรัพยากร หรือโอกาส อย่างเท่าเทียมกันในเชิงปริมาณ
  • ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร และโอกาสให้คนในสังคม ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคล โดยตระหนักถึงความแตกต่าง และข้อจำกัดของแต่ละกลุ่มคน

หากเปรียบกับเรื่องเพศ Gender Equality หรือความเท่าเทียมทางเพศ หมายถึง การให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้ง หรือสามารถมีสิทธิมีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องใช้ชื่อผู้ชายในครอบครัว หรือสามีเพื่อมาเซ็นรับรอง หรือการให้เด็กผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ลองอ่านดู อาจจะมองว่า การส่งเสริม Gender Equality นี่ ก็เป็นสิ่งที่ดี และน่าจะเพียงพอในสังคมเราทุกวันนี้แล้วใช่ไหม

แต่ในปัจจุบัน เรายังพบว่า Equality นั้นยังไม่เพียงพอในด้านความเป็นธรรม คนบางกลุ่มในสังคมตั้งคำถามว่า ความเท่าเทียมทางเพศ จะเป็นการเท่าเทียมที่แท้จริงได้อย่างไร ในเมื่อต้นทุนของเพศชายและหญิงมีมาไม่เท่ากัน ถึงแม้เราจะให้ความเท่าเทียมในด้านสิทธิต่างๆ กับคนในสังคม (ทุกคน) อย่างเท่ากันในเชิงตัวบทของกฎหมาย และข้อบังคับ แต่ก็ยังมีช่องว่างบางอย่างที่เกิดขึ้นในด้านความไม่เท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะในผู้หญิง (และกลุ่มคนชายขอบกลุ่มอื่น เช่น กลุ่ม LGBTQIAN+ และคนแอฟริกัน) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ในสมัยก่อนเคยถูกเกลียดชัง และปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ถูกกีดกันในด้านต่างๆ ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรม และส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือการข่มเหงต่อกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นในสังคมเสมอมา จนบางทีเราอาจมองว่า การกระทำเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องปกติของสังคมหนึ่งๆ ที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่สมัยเด็ก หรือบางทีก็อาจเป็นพฤติกรรมแนบเนียนที่แฝงอยู่ในสังคม และแวดวงการทำงานโดยที่คนในสังคมไม่รู้ตัว

ดังนั้น Gender Equity หรือความเสมอภาคทางเพศ จึงกลายมาเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้สังคมเกิดความเป็นธรรมต่อทุกเพศอย่างแท้จริง โดยความเสมอภาคทางเพศ คือการที่มีการปฏิบัติ และการให้โอกาสเพศหญิงที่ถูกกดทับในสังคม ได้ก้าวขึ้นมามีสิทธิ ผลประโยชน์ และโอกาสในด้านต่างๆ ทัดเทียมกับเพศชาย

โดยรายงานจาก UNICEF กล่าวว่า เด็กผู้หญิงใช้เวลามากกว่าเด็กผู้ชาย 40% ในการทำงานบ้าน (โดยไม่ได้รับค่าจ้าง) อีกทั้ง งานที่เด็กผู้หญิงทำเป็นงานที่ถูกมองข้าม และไม่ให้ความสำคัญ โดยบ่อยครั้ง เด็กผู้หญิงต้องทำงานที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ เช่น ดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึ่งรวมไปถึงการดูแลเด็กเล็ก โดยการใช้เวลาไปกับงานเหล่านี้ทำให้เด็กผู้หญิงไม่มีเวลาไปเล่น เข้าสังคมกับเพื่อนๆ เรียนหนังสือ หรือใช้ชีวิตให้เป็นเด็ก

การศึกษาจากบริษัท Avtar ของคุณ Saundarya Rajesh นักประกอบการเพื่อสังคมชาวอินเดีย และประธานผู้ก่อตั้งบริษัท Avtar Group พบว่า 71% ของผู้หญิงที่ทำงานในธุรกิจธนาคารเคยประสบปัญหาอคติจากการประเมินการผลงาน ซึ่งขัดขวางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายงานจาก International Labour Organization (ILO) ในปี 2022 กล่าวว่า ผู้หญิงทั่วโลกได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย 20% โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ (gender discrimination) โดยความแตกต่างระหว่างค่าจ้างเพราะเพศสภาพนั้น ยังเกิดขึ้นในวงการฮอลลิวูด โดยครั้งหนึ่ง Jennifer Lawrence นักแสดงหญิงที่ได้ค่าตัวสูงที่สุดคนหนึ่งเปิดเผยว่า เธอได้รับค่าจ้างน้อยกว่านักแสดงชาย 5 ล้านดอลลาร์ จากการเล่นหนังของ Netflix เรื่อง Don’t Look Up ในบทนักแสดงนำคู่กับ Leonardo DiCaprio

“It doesn’t matter how much I do, I’m still not going to get paid as much as that guy, because of my vagina?”

– Jennifer Lawrence

โดยประเด็นทางสังคมนี้ ก็ยังเป็นสิ่งที่หน่วยงานจากองค์กรใหญ่อย่างสหประชาชาติ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ โดย General Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวในที่ประชุมในวัน ที่ 6 มีนาคม 2023 ว่า “มีความไม่เสมอภาคในด้านการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานด้านเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่มีผู้หญิงเพียง 1 ใน 5 และในสายวิทยาศาสตร์ มีเพียงผู้หญิงจำนวน 3% ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความไม่เสมอภาคที่มีมานานนับร้อยปีบนพื้นฐานของปิตาธิปไตย การเลือกปฏิบัติ และทัศนติแบบเหมารวมเชิงลบต่อผู้หญิง” นอกจากนี้ เขายังได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อทำให้เกิดการเท่าเทียมกันของอำนาจระหว่างสองเพศ โดยการให้การศึกษา และการจ้างงานในกลุ่มผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจากประเทศซีกโลกใต้ (กลุ่มประเทศแอฟริกา ลาตินอเมริกา เอเชีย หมู่เกาะแคริบเบียนและแปซิฟิก)

จากประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นที่มาทางทีมงาน Sapphicity หวังว่าบทความนี้ จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ทุกคน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศอย่างแท้จริงในสังคม

Happy International Women’s Day 2023

sources:

  • https://feminisminindia.com/2022/01/21/what-is-gender-equity-and-how-is-it-different-from-gender-equality
  • https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/women-must-demand-gender-equity-not-settle-for-equality/articleshow/98484580.cms?from=mdr
  • https://www.forbes.com/sites/brianbushard/2023/03/06/un-chief-says-world-is-300-years-away-from-gender-equity-and-womens-rights-are-vanishing-before-our-eyes/?sh=79fd0e796fd6
  • https://www.internationalwomensday.com/
  • https://www.oxfam.org/en/what-we-do/issues/gender-justice-and-womens-rights
  • https://www.unicef.org/turkiye/en/node/2311
Previous

Missing: จากผู้สร้างเบื้องหลัง Searching ทริลเลอร์ปริศนาใหม่ที่โดดเด่น

bar italia จากลอนดอน ศิลปินเบอร์ล่าสุดแห่ง Matador Records เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ลแรก “Nurse!”

Next