ANOHNI and the Johnson

ANOHNI and the Johnson it must change

ANOHNI ปล่อยซิงเกิล It Must Change จากอัลบั้มใหม่ My Back Was A Bridge For You To Cross วันที่ 7 กรกฎาคมนี้

ANOHNI คือศิลปินชาวอังกฤษ ที่ไปใช้ชีวิตและปักหลักที่จะทำงานเพลงไปจนถึงงานศิลปะแขนงต่างๆ อยู่ในนิวยอร … Read more