Internalized Homophobia

Internalized Homophobia - Sapphic Union - Cover

Internalized Homophobia เมื่อรากลึกคือความเกลียดชัง เพียงแค่คุณยังไม่รู้ตัว

ตลอดเวลาที่เราเติบโตมา เรามักจะเจอกับคำที่ผู้ใหญ่ในสังคมชอบพูดกัน ว่าคนที่รักเพศเดียวกัน มักจะเป็น & … Read more