Thailand

สมรสเท่าเทียม - marriage equality

สมรสเท่าเทียมผ่านฉลุยวาระแรก สภารับหลักการ พร้อมเดินหน้าต่อในวาระถัดไป

หลังจากต่อสู้กันมานานกว่า 15 ปี ในที่สุดตอนนี้ (21 ธันวาคม 2023) สิทธิแห่งการสมรสของคู่รักไม่ว่าจะเป … Read more