Yaeji

Yaeji For Granted With A Hammer

Yaeji ประกาศอัลบั้มเต็มชุดแรก With A Hammer พร้อมซิงเกิ้ลใหม่ “For Granted”

คงจะเป็นใครไปไม่ได้ หากเราพูดถึงไอคอนสายอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่เชื้อสายเกาหลี Yaeji ศิลปินอเมริกันเชื้ … Read more