David Harbout

black widow scarlett florence david

First reaction ของผู้ชม Black Widow ออกมาแล้ว

หลังจากที่เฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานเกือบ 2 ปีนับตั้งแต่ถ่ายทำจบ ตอนนี้ Black Widow ก็เตรียมตัวออกสู่สาย … Read more