Filipino Films

rookie samantha lee

Rookie ผลงานเควียร์เรื่องใหม่จากผู้กำกับ Samantha Lee ชาวฟิลิปปินส์ ฉายแล้วทาง Prime Video

ฟิลิปปินส์เตรียมปล่อยภาพยนตร์แซฟฟิคเรื่องใหม่อย่าง Rookie ผลงานการกำกับของ Samantha Lee ผู้กำกับหญิง … Read more