Jessie Mei Li

jessie mei li shadow and bone

Jessie Mei Li กับเส้นทางสู่การเป็น The Sun Summoner ใน Shadow and Bone

เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นไม่น้อยสำหรับแฟนๆ หนังแนวพีเรียดแฟนตาซีที่ในช่วงเวลาหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา ภาพย … Read more