Six Characters

Six Characters มายาพิศวง

ความรัก ฆาตกรรม และปริศนาตัวละครที่มีชีวิต “Six Characters มายาพิศวง” 15 กันยายนนี้

เมื่อ “ตัวละครทั้ง 6” ถือกำเนิดขึ้นและมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในจินตนาการของนักประพันธ์ ผู้ไม่ … Read more