Glam rock

Måneskin

“Rock and roll never dies!” ทำความรู้จัก Måneskin วง Glam Rock สุดปังจากกรุงโรม

เมื่อเอ่ยชื่อวง Måneskin (อ่านออกเสียงว่า โมเนสเก้น/โมเนสกิน) วง Glam Rock จากกรุงโรม หลายคนก็คงจะคุ … Read more