Kate Winslet

ทำความรู้จัก Ammonite ให้มากขึ้นก่อนไปดูหนัง

“Ammonite” คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีผู้กล่าวถึงจำนวนไม่น้อยหลังจากได้ทำการฉายรอบพรีเมียร์ในงาน Toronto … Read more