SOGIESC

Sapphicity podcast

Sapphicity EP.2 SOGIESC คืออะไร? สำคัญไฉน? มาดูกัน

ในโลกปัจจุบันที่กำลังเปิดกว้างให้กับความหลากหลายทางเพศ และในหลายๆ พื้นที่ เรื่องพวกนี้กำลังจะกลายเป็ … Read more