Paramount Pictures

the godfather 50th anniversary

ฉลองครบรอบ 50 ปี The Godfather กลับมาฉายในโรงภาพยนตร์!

หลังจากที่ฉาย The Godfather ครั้งแรกในปี 1972 ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกนับเป็นงานชิ้นยอดเยี่ยมที่ข … Read more